PORTFOLIO > LAND MOUNTAIN SKY

LAND MOUNTAIN SKY #6
Monotype/Collage, Cold Wax on Hosho Paper
25 1/4” x 32 1/2”
LAND MOUNTAIN SKY #5
Monotype/Collage, Cold Wax on Hosho Paper
25 1/4” x 32 1/2”
LAND MOUNTAIN SKY #3
Monotype/Collage Cold Wax on Hosho Paper
25 1/4” x 32 1/2”
LAND MOUNTAIN SKY #2
Monotype/Collage, Cold Wax on Hosho Paper
25 1/4” x 32 1/2”
LAND MOUNTAIN SKY #1
Monotype/Collage, Cold Wax on Hosho paper
24 3/8” x 29 5/8”