PORTFOLIO > LAND MOUNTAIN SKY

LAND MOUNTAIN SKY #5
LAND MOUNTAIN SKY #5
Monotype/Collage, Cold Wax on Hosho Paper
25 1/4” x 32 1/2”

SOLD