PORTFOLIO > SPRING MOUNTAIN

Spring Mountain #1
Monotype
26"x19 3/4"
Spring Mountain #2
Monotype
26"x19 3/4"
Spring Mountain #3
Monotype
26"x19 3/4"
Spring Mountain #4
Monotype
26"x19 3/4"
Spring Mountain #5
Monotype
26"x19 3/4"
Spring Mountain #6
Monotype
26"x19 3/4"
Spring Mountain #7
Monotype
26"x19 3/4"