PORTFOLIO > LAND MOUNTAIN SKY

LAND MOUNTAIN SKY #3
LAND MOUNTAIN SKY #3
Monotype/Collage Cold Wax on Hosho Paper
25 1/4” x 32 1/2”

SOLD