PORTFOLIO > LAND MOUNTAIN SKY

LAND MOUNTAIN SKY #7
LAND MOUNTAIN SKY #7
Monotype/Collage, Cold Wax on Hosho Paper
25 1/4” x 32 1/2”