PORTFOLIO > LAND MOUNTAIN SKY

LAND MOUNTAIN SKY #1
LAND MOUNTAIN SKY #1
Monotype/Collage, Cold Wax on Hosho paper
24 3/8” x 29 5/8”